Adopterade hundar

Tack för att ni öppnat ert hem, era hjärtan och givit våra älskade hundar en andra chans!

Adopterade 2022

~ Majhundarna ~

♂ Preso

PROTECTORA

♀ Charo

🏚 finns i sverige

♀ Loli

EL PARAISO - MALAGA

♂ Marley

Triple A

Olimpia-kvadrat

♀ Olimpia

protectora

~ Aprilhundarna ~

♀ Tina

🏚 finns i sverige

♂ Guss

OSCÁR

~ Marshundarna ~

♂ Leo

leo

♂ Pancho

privat, spanien

~ Februarihundarna ~

♀ Kayla

🏚 finns i sverige

♀ Mónica

♀ Golfa

el refugio de leo

♀ Sira

PROTECTORA

♀ Alice

rescate animal grenada

♂ Sultán

PROTECTORA

~ Januarihundarna ~