Bli jourhem Vi är ibland i stort behov av jourhem. Det kan vara en hund som kommer direkt från Spanien men ännu inte hunnit bli adopterad eller en familjehund som måste lämna sitt hem p g a hastigt förändrad livssituation hos familjemedlemmarna. Som jourhem behandlar du hunden som familjemedlem i väntan på en ny familj. …