Bli jourhem

Vi är ibland i stort behov av jourhem. Det kan vara en hund som kommer direkt från Spanien men ännu inte hunnit bli adopterad eller en familjehund som måste lämna sitt hem p g a hastigt förändrad livssituation hos familjemedlemmarna.

Som jourhem behandlar du hunden som familjemedlem i väntan på en ny familj. Vi skriver jouravtal med dig för båda parters säkerhet. Föreningen står för försäkring och eventuella veterinärbesök och du för mat och andra hundtillbehör. Vi vill att du har ett öppet sinne för att ta emot besökare som är intresserade av hunden efter att vi har intervjuat dem. Vi vill också att du regelbundet förser oss med foton och rapporter så vi kan uppdatera om jourhunden på hemsidan.

Som jourhem har man förtur att adoptera hunden förutsatt att man matchar hundens behov.

Om en hund redan bor i Sverige men behöver omplaceras är det ägaren som håller hunden försäkrad och står för dina utgifter. Dessa utbetalas till dig av föreningen först efter att hunden är placerad (om ingen annan överenskommelse har gjorts) mot uppvisande av kvitton på dina inköp. Hunden placeras och betalas via föreningen och jouravtalet skrivs mellan dig och föreningen.

Har du några frågor eller funderingar om att vara jourhem är du varmt välkommen att skriva till oss till: 
jourhem@enandrachans.org

Läs igenom följande information innan du ansöker:

Jourhemsansökan

Vill du anmäla ditt intresse så blir vi glada. Anmälan är inte bindande så du behöver inte vara rädd att du lovar upp dig på något du just då inte kan ställa upp på. Vi gör helt enkelt en förfrågan när vi har behov och det står dig fritt att svara ja eller nej. Krav är att du är myndig.    Denna information är viktig att känna till även som jourhem och därav vill vi att du först läser igenom dem noggrant innan du väljer att ansöka.