Att jobba ideellt som jourhem

Vi är alltid i stort behov av jourhem. Som jourhem ställer du upp som tillfälligt hem för en hund tills ett permanent hem hittats. Alla vi i föreningen jobbar ideellt och finns spridda över hela Sverige, det vill säga att vi kontaktpersoner sköter all nödvändig kontakt men behöver hjälpsamma själar som kan agera åt oss och öppna sina hem för att ta emot hundar.

Som jourhem behandlar du hunden som familjemedlem i väntan på en ny familj. Vi skriver jouravtal med dig för båda parters säkerhet. Föreningen står för försäkring och eventuella veterinärbesök och du för mat och andra hundtillbehör. Vi vill att du har ett öppet sinne för att ta emot besökare som är intresserade av hunden efter att vi har intervjuat dem. Vi vill också att du regelbundet förser oss med foton och rapporter så vi kan uppdatera om jourhunden på hemsidan. Som jourhem har man förtur att adoptera hunden förutsatt att man matchar hundens behov.

Att ta in en hund i jour innebär ett helhjärtat ansvarstagande och de som går med på att vara jourhem måste vara medvetna om att det innebär både jobb och ansvar.

Varför behövs jourhem?
En Andra Chans har inget kontor eller någon hundgård, utan vi jobbar ideellt med personer över hela Sverige som kan öppna sina hem och ta emot hundar. Oftast är det hundar som kommer direkt från Spanien men det kan också dyka upp en hund redan boende här i Sverige som behöver tas om hand under tiden de söker nytt kärleksfullt hem. 

Tid i jourhem
Vi kan aldrig säga hur lång tid hunden måste stanna. Ibland kan vi få intresseanmälningar som visar sig vara lämpliga inom någon vecka, ibland kan det ta flera månader. Det är helt omöjligt att förutsäga vilket man som jourhem bör vara medveten om. Om man är intresserad av att vara jourhem är det viktigt att man redan från början talar om om det finns någon bortre gräns eftersom vi föredrar att inte flytta runt på hunden.

Säkerhet
Som jourhem äger ni inte hunden men har ansvar för dess säkerhet. Då vi ofta inte vet vad hunden varit med om tidigare bör man undvika att sätta dem i situationer där de känner sig trängda och behöver försvara sig. Därför är det viktigt att kunna läsa signaler och kroppsspråk.

Löpande dialog
Det är viktigt vi kan ha en god och öppen dialog med jourhemmet för att vi ska kunna hitta ett så bra och passande hem som möjligt. Vi vill att jourhemmet kontaktar oss och berättar om förändringar, hur hunden är i mentalitet, personlighet, mot människor och vad du tror att hunden skulle passa i för hem. Det är viktigt att vi får foton, och gärna filmklipp, av bra kvalité på hunden som underlättar när vi söker nya hem.

Kostnader
En Andra Chans arbetar ideellt och jobbar med mycket sträva marginaler. Generellt sett kan vi inte erbjuda jourhem ersättning för tex bensin, burinredning, burar, leksaker, foder eller annat. Vi är mycket tacksamma om ni själva som ideellt arbetande jourhem bidrar med det ni tycker att hunden behöver. Har ni inte råd med detta vill vi att ni berättar det för oss innan ni säger ja till att ta emot hunden. Föreningen bistår alltid med halsband och/eller sele, medföljer det inte brukar vi kunna skicka till er. Föreningen står för olycksfallsförsäkring samt eventuella veterinärbesök.

Hur gammal måste man vara för att få vara jourhem?
Som jourhem måste du ha fyllt 18 år, endast myndig person kan stå som ansvarig.

Viktigt att tänka igenom innan

Kommer du ha den tid och det engagemang som krävs för att ta hand om hunden tills ett permanent hem har hittats? Innan du bestämmer dig för att ställa upp som jourhem är det viktigt att du är säker på att du kan uppfylla kraven som ställs på dig och även att övriga familjemedlemmar är överens om att ta emot hund i hemmet. Ett jourhem som efter ett tag ångrar sig och avgår innebär stora påfrestningar för hundarna och hela verksamheten. Vi kan inte garantera att det finns någon annan plats för din intagna jourhund om du av någon anledning måste avgå.

Kommer du ha råd att lägga ut eventuella veterinärkostnader om hunden skulle bli sjuk? Har du råd med foder och annat hunden behöver? Föreningen står för olycksfallsförsäkring samt eventuella veterinärbesök under förutsättning att jourhemmet inte varit vårdslös i hanteringen av hunden eller utsatt hunden för olämpliga situationer.

Det är inte ovanligt att vissa hundar lider av separationsångest och har svårt att vara ensamma, något man bör vara beredd på och medveten om. Det är också viktigt att veta att hunden kommer från ett shelter med betonginhängnader. Bara några få hundar lyckas komma till jourhem i hemmamiljö innan de reser och därav är de förmodligen inte rumsrena. Om hunden kissar inne till en början så beror det endast på att den inte förstår var den ska göra sina behov. Oftast lär sig hunden snabbt detta med att rastas. Till skillnad från små valpar kan äldre hundar hålla sig längre och dessa blir oftast fort rumsrena om de inte redan är det.

Innan du ansöker är det är otroligt viktigt att du har tagit del av och förstått innebörden av dessa två obligatoriska texter:

Jourhemsansökan

Vill du anmäla ditt intresse så blir vi glada.

I varje svarsruta kan man svara med långa texter eller på alternativ och vi rekommenderar att försöka beskriva så utförligt och noggrant som möjligt så vi kan få en sådan bra helhetsbild av dig som möjligt. 

Du kommer att bli kontaktad via mail när vi har läst igenom din jourhemsansökan.

Om du inte har fått respons på din intresseanmälan inom en vecka, kontrollera din skräppost, ibland kan våra utskick misstas för att vara spam. Finns inte mailen från oss i din vanliga inkorg, så kolla skräpposten. Har du inte fått svar från oss så skriv till adoption@enandrachans.org så hör vi av oss.


    Denna information är viktig att känna till även som jourhem.

    Kolla gärna igenom en gång extra innan du skickar!
    Din intresseanmälan kommer att besvaras via mail, så dubbelkolla att din mailadress stämmer.