Så adopterar du

Villkor för adoption

Endast myndig person får adoptera en hund.

Heltidsarbetande ska kunna erbjuda sin hund dagmatte/-husse eller hunddagis vilket vi vill ha skriftligt på av dagmatte/-husse eller ansvarig på hunddagiset. Om hunden ska vara med på jobbet vill vi ha skriftligt intyg från arbetsgivaren. Vi godkänner inte s k ”lunchrastning” för heltidsarbetande, ej heller att hunden är ensam mer än fyra timmar.

Vi kräver att någon i familjen stannar hemma med hunden den första tiden. Hur lång tid det handlar om varierar från hund till hund men två veckor är att rekommendera. Under den här tiden utnyttjas för kan ensamträning i små steg.

Så adopterar du

– Ni har kanske redan sett ut någon hund på hemsidan som kan vara den vän ni söker. Innan ni fyller i en intresseanmälan ber vi er läsa all information som finns under Viktigt att veta.

-Vill ni fortsätta går ni vidare till intresseanmälan och fyller i frågorna. Ju utförligare desto bättre eftersom uppgifterna hjälper oss att komma fram till en lämplig hund som passar er.

-När din intresseanmälan kommit oss tillhanda får du en bekräftelse inom ett dygn att intresseanmälan har nått oss. Inom en vecka tilldelas en kontaktperson. Därför är det viktigt att du skriver korrekt e-postadress.

-Din kontaktperson hjälper dig med dina frågor och fram till ett beslut av en passande hund.

-Hunden reserveras för er räkning. ADA-hundar – En andra chans förbehåller sig rätten att kontrollera blivande hundägare i Länsstyrelsens djurförbudsregister inför en adoption. Bokningsavgiften förs över till oss inom sju dagar från det ni har mottagit reservationsbekräftelsen  och vi meddelar hundhemmet som börjar förbereda hunden. Om inte hunden betalas under denna tid återgår hunden som aktuell för adoption.

-Skulle hunden av någon anledning skadas eller bli sjuk innan resan betalas hela bokningsavgiften tillbaka. I det fall ni ångrar bokningen av personliga skäl betalas ej reservationsavgiften tillbaka.

-Som sista punkt vill vi göra ett hembesök hos er. I undantag, och efter överenskommelse, godtas skriftliga referenser.

Förberedelser i Spanien

-Hunden kastreras om detta ännu inte är gjort. Den är vaccinerad mot rabies, hepatit, parainfluensa, adenovirus, kennelhosta, leptospiros, valpsjuka och parvovirus.

-Hundens blod skickas nu till ett laboratorium och testas för hjärtmask, rickettsia, borrelia, anaplasma, monocytär erhlichios och leishmanios samt gör biokemisk test, hematologisk test och Proteinogram. Detta är dock inget krav från Jordbruksverket men vi har valt att göra detta eftersom en del av sjukdomarna finns i varmare länder men inte här. Testerna ska vara negativa för att godkännas av oss och först då bokar vi resa. Resedatumet meddelas er snarast. Resterade summa på adoptionsavgiften förs över till föreningen senast en vecka från det ni fått resebeskedet.

-När resan är nära avmaskas och badas hunden. Den veterinärbesiktigas och EU-passet görs klart. Man ansöker om ett införseltillstånd s k trace.

När hunden landar

-Hunden landar på Arlanda där vi möter upp er. OBS Under rådande coronasituation är flygen inställda för oss och vi använder oss av marktransport. Hunden anländer med bil via Danmark till Sverige.

-Medtag koppel, en rymningssäker sele och/eller ett retriever-koppel, och en bricka med ert telefonnummer som är fäst på selen för den händelse en olycka skulle hända. Lite godis, vatten och en skål kan vara bra att ha med också. Hundpåsar bör finnas med och det är extra viktigt att ta upp i naturen efter hunden i ett par veckor eftersom den nyligen avmaskats.

-För hundens bästa önskar vi att ni hämtar hunden med bil och undviker allmänna kommunikationer (alternativ om ni har en direkt tåglinje hem från Arlanda). Det är mindre stressigt för hunden. Låt hunden få rasta av sig innan ni åker.

-Tänk på att det tar olika lång tid i tullen eller att transporten kan vara försenat, så det går inte att säga exakt hur lång väntetiden blir innan du får ta emot hunden. Detta bör ske i lugna former så hunden får en chans att bekanta sig med dig. Boka därför inte in hemresan för snart så det blir snärjigt.

Försäkring

-En olycka kan hända så lätt och därför ber vi er hålla att hunden olycksfallsförsäkrad direkt den kliver ut på svensk mark. Ring det försäkringsbolag ni vill anlita och fråga dem om råd. För att sjukvårdsförsäkra hunden krävs i regel en veterinärbesiktning.

Registrering

-Svensk lag kräver numera att alla hundar ska registreras hos obligatoriska ägarregistreringen hos Jordbruksverket.  Vi ber er att ni fyller i en blankett obligatoriska ägarregistreringen och postar det snarast alternativ registrerar via Internet. Om hunden springer bort och hittas så finns det snabbt kontaktuppgifter till er.

Om ni undrar över något så tveka inte att kontakta ADA-hundar – En Andra Chans. Vi ser fram mot fortsätt kontakt med er. Vi uppskattar mycket att få följa hundens utveckling genom några rader hur det har gått och gärna foton. Vi översätter och vidarebefordrar detta till personalen på hundhemmet som blir mycket tacksamma över detta.

Om ni av någon anledning måste omplacera hunden vill ADA- hundar – En Andra Chans hjälpa till. Vi kan bistå med allt från annonsering på vår hemsida till att sköta hela omplaceringsprocessen. Har vi tillgång till ett jourhem kan vi erbjuda det i en akut situation. Ägaren står då för försäkring samt matkostnader o dyl. Om ni vill sköta omplaceringen själva vill vi gärna att ni meddelar oss det nya hemmets kontaktuppgifter.