Stora hundar

Hundar minst över 55 cm i mankhöjd. Klicka på bilden för mer info.

Vi rekommenderar en höftröntgen i Spanien på de stora hundarna. Detta erbjuds hundägare för en smärre kostnad. Skulle röntgen visa på missbildningar och förslitningsskador m.m får ni tillbaka både handpenning och röntgenkostnaden.

Vi ber er observera att vi använder oss av marktransport så länge som flygen är inställda. Hundarna anländer istället med bil till Helsingborg där de hämtas.

♂ Fluffy

RESERVERAD

♀ Blanca

RESERVERAD

♂ Mimer

Finns i Sverige

♂ Olof

RESERVERAD

♂ Digger

Finns i Sverige

Hund med särskilda behov
Dessa hundar kan ha något slags funktionshinder som t ex dövhet, dålig syn eller enögd, amputerad kroppsdel etc. En del kan oftast inte försäkras fullt ut. Dessa hundar är emellertid friska och utvalda som lämpliga för adoption men kräver ett för dem anpassningsbart hem. Adoptionsavgiften kan vara reducerad och varierar från hund till hund.