Att jobba ideellt som jourhem Vi är alltid i stort behov av jourhem. Som jourhem ställer du upp som tillfälligt hem för en hund tills ett permanent hem hittats. Alla vi i föreningen jobbar ideellt och finns spridda över hela Sverige, det vill säga att vi kontaktpersoner sköter all nödvändig kontakt men behöver hjälpsamma själar …