Adopterade hundar Tack för att ni öppnat ert hem, era hjärtan och givit våra älskade hundar en andra chans! Adopterade 2021 Adopterade 2020 – kommer snart Adopterade 2019 – kommer snart Adopterade 2022 ~ Januarihundarna ~ ♀ Pandora la manada de oscar ♀ Belen GPAR

Adopterade hundar Tack för att ni öppnat ert hem, era hjärtan och givit våra älskade hundar en andra chans! Adopterade 2020 – kommer snart Adopterade 2019 – kommer snart Adopterade 2018 – kommer snart Adopterade 2021 ♂ Bartolo Sverige ♂ Beniel ADOPTERAD I SVERIGE ~ Junihundarna ~ ♀ Charo GPAR ♂ Marino LEO ♂ Fluffy …