Adopterade hundar Tack för att ni öppnat ert hem, era hjärtan och givit våra älskade hundar en andra chans! Adopterade 2021 ♂ Marino LEO ♀ Laika GPAR ♂ Globes LEO ♂ Fluffy Triple A ♂ Simba gpar ♂ Chico Protectora ♂ Jerry DE OSCAR ♂ Mambrú DE OSCAR ♂ Bartolo Sverige Samba fadderhund ♀ Cris …