ADA-Teamet

Alexandra

Ordförande

Berit

hundhemsansvarig

Ann

Kontaktperson

Anna-Lena

Kassör

Lizzie

Kontaktperson

Maria

Jourhemsansvarig

Malin

Webbmaster

Mariela

Vice ordförande