Om föreningen

Föreningens namn är ADA-hundar – En andra chans. Föreningen är en religiöst och politisk obunden ideell förening med uppgift att aktivt verka för en bättre hundhållning och bistå vid omplacering av omhändertagna hundar i och utanför Sverige.

Vi är en ideell liten förening med stor ansvarskänsla och många års erfarenhet av omplaceringsverksamhet. Under perioden 2000-2015 var ADA-Animales de Andalucia aktiv och vi lärde oss mycket under dessa år. 2016 avregistrerades ADA eftersom föreningen hade växt sig för stor men de aktiva blivit för få. Men suget att hjälpa hemlösa hundar fanns fortfarande kvar i  några av oss och vi beslutade att sätta igång igen; i mindre format men med lika stor krav på kvalitén som i ADA. I januari 2018 registrerades då denna förening.

Vi samarbetar med de utländska shelter som har samma värderingar och moral som vi har, det vill säga att de inte avlivar hundar utan goda anledningar som att de stannat på sheltret för länge, kan ha en god och öppen dialog med oss samt ger oss alla de hematologiska samt psykiska tester och utvärderingar vi kräver för att hunden ska friskförklaras på alla plan inför inresa till landet.

Organisationsnummer: 802513-6576

Föreningen är registrerad hos jordbruksverket och innehar ett Tracenummer utfärdat av spansk myndighet och godkänt av Jordbruksverket. Hundarna flygs eller transporteras via bil till Sverige med handelsintyg enligt svensk lag.

Vårt honnörsord är kvalitet, inte kvantitet. Föreningens syfte är att på olika sätt värna om hemlösa hundar, främst i Spanien. Det innebär att i samarbete med hundhemmen förmedla hundarna för adoption till familjer i Sverige, men också informera om det hårda liv de utstötta hundarna ofta får utstå samt att, med er hjälp, genom insamlingar och donationer stötta hundhemmen med ekonomiska bidrag. Hundarnas väl och ve är av högsta betydelse för oss men lika viktigt är att de blivande hundägarna blir nöjda d v s att vi matchar rätt hund till rätt familj för bästa möjliga framtid för alla.