Att adoptera en hund med okänd bakgrund

Du har funderingar på att skaffa omplaceringshund och tankarna har fört dig till de övergivna och hemlösa hundarna på sheltren. Kanske du sett en bild på just en sådan fyrbent kamrat du letat efter och den råkar befinna sig på ett hundhem eller för att du samtidigt vill göra en god gärning och därför vänder dig till en organisation som förmedlar ”hittehundar”.

Oavsett vilket bör du vara medveten om att den hund du väljer kan ha en okänd bakgrundshistoria som på något vis påverkat hunden negativt.  När vi väljer ut lämpliga omplaceringshundar för adoption bemödar vi oss verkligen för att lära känna hunden och dess beteende men vi kan bara utgå från de upplevelser vi får av hunden i den miljö den vistas i. I ett nytt hem och ny miljö kanske den reagerar på annat sätt. Det kan finnas en rädsla eller oro hos hunden som visar sig i vissa, för den obehagliga, situationer. Detta kräver din förståelse och stöd för att med mjukhet få din hund att känna trygghet.  Dina förväntningar om mysiga stunder med den nya familjemedlem kanske får stå undan till i början men när hunden gör framsteg kommer du i gengäld att uppleva en härlig känsla  av lycka för er två.

Nu måste det inte bli problem när hunden kommer hem.  Det kan gå så smidigt att en hundägare står oförstående och undrar när problemen ska dyka upp eftersom hunden flyter in i vardagen som om den alltid bott där. De hundar vi väljer ut är sociala och trevliga. De är lättsamma och lämpliga för adoption och anpassar sig fort till sin nya miljö.

Men vi ger även försiktiga hundar en chans där vi ser att det finns något att bygga på bakom osäkerheten.  Vi är naturligtvis alltid noga med var hunden hamnar så det blir till ett passande hem och i synnerhet när det handlar om en hund med särskilda behov.  Men oavsett vilken hund det är så lämnar vi ut all information vi fått om hunden efter våra besök på hundhemmet och i diskussion med veterinär och hundskötare som känner hunden väl.

Det är svårt att bedöma den vuxna hundens ålder men veterinären gör en uppskattning genom att se på hundens kondition. En besiktning görs också men vi kan aldrig garantera en felfri hund då det kan finnas dolda fel som inte har uppmärksammats t ex självläkta frakturer och annat som veterinären sett med blotta ögat eller misstänkt och därför inte undersökt vidare. Om hunden har testats positivt på några av parasitsmittorna hjärtmask, erlichios, anaplasma, monocytär ehrlichios och borrelia behandlas hunden innan den får flyga till Sverige.

Vi tar däremot inte hem hunden om den testat positivt på leishmanios som sprids av sandmyggan, ej heller där testvärdet ligger på tveksam nivå. Testerna görs noggrant på laboratorium men trots ett godkänt svar kan smittämnet ligga latent hos hunden. Hunden kan även ha blivit biten av myggan mellan testet och resan och vi rekommenderar därför att man testar hunden hemma i Sverige för att vara på den säkra sidan. Det bör göras tidigast efter sex månader för att få fram rätta värden eftersom antikroppar kan ligga kvar innan dess. Skulle då testet visa sig positivt finns det behandling i form av bra bromsmedicin, som kan hejda smittan, om det inte gått för långt, att bryta ut.

Skulle din hund mot förmodan ha en för oss dold skada eller begynnande sjukdom som inte har upptäckts tidigare ber vi er att direkt kontakta oss för stöd och råd. Vi har små ekonomiska möjligheter att bekosta en större veterinärbehandling men hjälper er naturligtvis så mycket vi förmår.

Det är ett stort ansvar att ta hand om en hemlös hund, ett mångårigt ansvar som man behöver diskutera noga innan ett beslut tas. Det kan ge dig mer arbete än du räknat med och dina förväntningar kanske får stå åt sidan medan du kämpar med träning eller vänja bort ovanor eftersom många av hundarna kanske inte är koppelvana, rumsren o dyl. Men det du skänker hunden i form av trygghet och kärlek är guld värd för den och det du ger får du tillbaka i mångfald.