Att adoptera en hund med okänd bakgrund

Du har funderingar på att skaffa omplaceringshund och tankarna har fört dig till de övergivna och hemlösa hundarna på sheltren. Kanske har du sett en bild på just en sådan fyrbent kamrat du letat efter och den råkar befinna sig på ett hundhem? Då är den här sidan väldigt viktig för dig att läsa igenom i lugn och ro innan du överväger att lämna en intresseanmälan.

Det förstta du bör vara medveten om är att den hund du väljer kan ha en okänd bakgrundshistoria som på något vis påverkat hunden negativt. När vi väljer ut lämpliga omplaceringshundar för adoption bemödar vi oss verkligen för att lära känna hunden och dess beteende men vi kan bara utgå från de upplevelser vi får av hunden i den miljö den vistas i. I ett nytt hem och ny miljö kanske den reagerar på ett helt annat sätt, på gott och ont. Det kan finnas en rädsla eller oro hos hunden som visar sig i vissa, för den obehagliga, situationer. Detta kräver din förståelse och stöd för att med rätt guidning få din hund att känna trygghet. Dina stora förhoppningar och förväntningar om mysiga stunder med din nya familjemedlem kanske får stå undan till i början, men när hunden börjar göra framsteg kommer du i gengäld att uppleva en härlig känsla av lycka för er två.

Nu måste det inte bli problem när hunden kommer hem. Det kan gå så smidigt att en hundägare står oförstående och undrar när problemen ska dyka upp eftersom hunden flyter in i vardagen som om den alltid bott där. De hundar vi främst väljer ut är sociala och trevliga. De är lättsamma och lämpliga för adoption och anpassar sig fort till sin nya miljö. Men som sagt ovan, du bör ställa dig in på arbete och en invänjningsperiod – och ta det därifrån.

Vi ger även försiktiga och rädda hundar en chans där vi ser att det finns något att bygga på bakom osäkerheten. Vi är alltid noga med att skriva detta i deras adoptionsprofiler, så läs deras information noggrant och begrunda om detta är rätt hund för dig. Vi är naturligtvis alltid noga med var hunden hamnar så det blir till ett passande hem och i synnerhet när det handlar om en hund med särskilda behov.  Men oavsett vilken hund det är så lämnar vi ut all information vi fått om hunden efter våra besök på hundhemmen och i diskussion med veterinär och hundskötare som känner hunden väl.

Det är även viktigt att känna till att vi inte alltid vet mer om bakgrunden än det som står på hundens profil. I vissa fall har vi mycket att berätta, och i vissa fall lite mindre. Vad hunden har varit med om innan är det ingen som vet, den kanske blev upphittad på gatan eller bara utslängd på en äng. Här följer det inte direkt med några papper runt hundens hals. Det som är viktigt i dessa fall är hur hunden är i nuet, alltså vad för sorts trauman eller inte den bär med sig vilket visar sig när de kommer in på sheltret och de utvärderas därifrån.

Sist men inte minst är det otroligt viktigt att du förstår innebörden med en anpassningsperiod. Hundarna är inte alltid rumsrena och du får räkna med olyckor till en början. De är inte ensamtränade och kan behöva mycket engagemang för att kunna vara ensamma kortare perioder. De är inte koppeltränade eller något av det vi utför i vardagen i Sverige. Vissa hundar är inlämnade som omplaceringar och kan ha goda vardagsgrunder och vana av att bo inomhus, men vissa kommer från utsatta situationer där ett familjeliv inte har varit ett faktum. Om det inte står annat i deras profil, så bör du räkna med att en anpassningsperiod betyder att ta hand om hunden som en “valp” den första perioden – vilket innebär att vara hemma med hunden och ge den enormt mycket tid och engagemang, träna rumsrenhet, vardagskommandon med mera. För de allra flesta hundar går denna träning mycket snabbt, då de anpassar sig otroligt fort. Vissa är till och med rumsrena av sig självt, då de aldrig gjort sina behov inomhus så faller det sig inte naturligt för dem. Men hunden kanske inte alltid vågar säga till i början innan man lärt känna varandra ordentligt eller har samma rutiner som den nya familjen.

När det kommer till hundens hälsa och kondition så är det första du bör vara medveten om är att det är svårt att bedöma den vuxna hundens ålder, men veterinären gör en uppskattning genom att se på hundens kondition och tänder.

En hälsokontroll görs också men vi kan aldrig garantera en felfri hund då det kan finnas dolda fel som inte har uppmärksammats t ex självläkta frakturer och annat som veterinären inte sett med blotta ögat eller misstänkt och därför inte undersökt vidare. Om hunden har testats positivt på några av parasitsmittorna hjärtmask, erlichios, anaplasma, monocytär ehrlichios och borrelia behandlas hunden innan den får flyga till Sverige.

Föreningen har däremot nolltolerans mot leishmanios, och vi tar inte hem hunden om den testat positivt på leish som sprids av sandmyggan, inte heller där testvärdet ligger på tveksam nivå. Testerna görs noggrant på laboratorium men trots ett godkänt svar kan smittämnet ligga latent hos hunden. Hunden kan även ha blivit biten av myggan mellan testet och resan och vi rekommenderar därför att man testar hunden hemma i Sverige för att vara på den säkra sidan. Det bör göras tidigast efter sex månader för att få fram rätta värden eftersom antikroppar kan ligga kvar innan dess. Skulle då testet visa sig positivt finns det behandling i form av bra bromsmedicin, som kan hejda smittan, om det inte gått för långt, att bryta ut.

Skulle din hund mot förmodan ha en för oss dold skada eller begynnande sjukdom som inte har upptäckts tidigare ber vi er att direkt kontakta oss för stöd och råd. Vi har små ekonomiska möjligheter att bekosta en större veterinärbehandling men hjälper er naturligtvis så mycket vi förmår.

Det är ett stort ansvar att ta hand om en hemlös hund, ett mångårigt ansvar som man behöver diskutera noga innan ett beslut tas. Det kan ge dig mer arbete än du räknat med och dina förväntningar kanske får stå åt sidan medan du kämpar med träning eller vänja bort ovanor eftersom många av hundarna kanske inte är koppelvana, rumsren o dyl. Men det du skänker hunden i form av trygghet och kärlek är guld värd för den och det du ger får du tillbaka i mångfald.