Hundhemmen

AAR – About Axarquia Animal Rescue

AAR – About Axarquia Animal Rescue är en registrerad välgörenhetsorganisation i Axarquiaområdet i södra Spanien. Den grundades i augusti 2011 av Teresa Dainty. AAR har sedan dess vuxit till en stor grupp människor som helhjärtat ägnar sig åt att rädda liv och hitta nya hem till övergivna djur. AAR arbetar hårt för att rädda djur från gatorna och från campo. När de får besked om ett skadat, fångat eller övergivet djur försöker de först och främst få människorna på plats att hjälpa till; de ger dem den support, vägledning och råd som de kan behöva. Finns där ingen lösning tar AAR naturligtvis hand om djuret.

AAR har inget eget shelter utan de djur de tar hand om sätts i jourhem eller hundpensionat i väntan på att hitta det perfekta hemmet. Varje djur föreningen tar hand om förs in i registret och respektive ansvarige för den aktuella hunden söker jourhem, ordnar med veterinärbehandling, skriver info om hunden till hemsidan och letar ett lämpligt permanent hem. Föreningen arrangerar sedan allt nödvändigt inför en resa. Hundar och katter adopteras i Spanien, Storbritannien och i hela Europa. Man har noggrann uppföljning med det nya hemmet för att höra om allt går bra eller om familjen behöver stöd i något problem.

AAR har ett projekt, Kennel Angels. Att vara en kennelängel är att genom regelbundna besök hos en hund hjälpa till att socialisera den, hjälpa hunden komma över rädsla och hitta självförtroendet genom promenader, lek, kel, bilåkande och vad det nu kan vara som hunden behöver träning med.

AAR vill främja aktivt ansvarsfullt husdjursägande inom Axarquiaregionen. De har utvecklat ett utbildningsprogram som riktar sig till skolbarn för att visa dem hur man tar hand om sina djur. De har även skapat ett forum på facebook för att uppmuntra och öka medvetenheten om situationen för övergivna och herrelösa djur, också för att hitta förlorade husdjur i deras region. De försöker aktivt uppmuntra och underlätta kastreringsprogram inom Axarquia-regionen och arbetar aktivt i lokalsamhällena för att kastrera katter och återföra dem till deras ursprungliga miljö. AAR har informationsbord på lokala marknader för att öka medvetenheten hos människorna.


Välgörenhetsaffären i Torre del Mar

Föreningen är beroende av donationer. Dessa och inkomsterna från deras välgörenhetsbutik gör det möjligt att utföra arbetet.Deras månatliga veterinär- och kennelräkningar stannar vanligtvis på cirka 4000 euro.

      

Maria McClelland            Maria Woods

AAR består av en inre krets  bl a Maria McClelland, ordförande, och Diane Woods, vice ordförande och transportansvarig, plus en stor grupp av volontärer som hjälper till på alla sätt de kan. Utan dessa underbara volontärer vore det omöjligt att hjälpa djuren.

 

GPAR – Grupo de Protección Animal de Rute

GPAR, som så många andra djurskyddsföreningar, kom till på grund av den passiva attityden hos invånarna i Rute till de övergivna gatuhundarnas situation; till att försöka hjälpa dem till ett bättre liv och helst till ett nytt och tryggt liv hos en familj.
På Facebook finns en grupp, GPAR FUREVER FRIENDS, för alla hundägare där ni kan lägga ut foton på era GPAR-hundar.

Vi var i början enskilda personer som räddade hundar och katter från gatan var och en på eget initiativ. Vi gav djuren logi i våra egna hem. Utgifterna stod varje enskild person för. Detta hände ungefär åren 2005-2006.

En av medhjälparna, María, föreslog att vi skulle träffas och göra upp förslag för att slå oss samman för ett mer effektivt arbete. Vårt första möte ägde rum på Bar Avenida i november 2007. Till slut, i juli 2008 skapade vi “Gruppen för Djurskyddet i Rute”.
Vi hade upp olika förslag på namn tills vi bestämde oss för GPAR( Gruppen för Djurskyddet i Rute). Logotypen kom vi fram till genom att ordna en debatt i en skola vid namn Ruperto Fernandez och en av eleverna vann med sitt förslag och den logon har vi  än i dag!

Det här är gänget på GPAR, både volontärer och styrande,
de senare har arbetat i organisationen under många år.

GPAR är en sammanslutning av djurälskande personer, som inte “tittar åt ett annat håll”. I början hade vi många problem; vi hade inget shelter, fosterhemmen var överfulla och vi hade få personer som hjälpte oss. Efter ett år av intensivt arbete lyckades vi hyra ett lämplig shelter och vi lyckades också väcka allmänhetens medvetenhet om problemet, så att vi fick mer hjälp.

Vi hade många möten med ett av kommunalråden, José Macías och tack vare hans insats och vår envishet fick vi tillgång till ett stycke mark för att kunna bygga upp vårt shelter samt löftet att inte behöva betala någon månadshyra. Vi är på detta shelter än i dag!

 

Kollegan Nuria är kvinnan längst till vänster med en hund i famnen och Carolina (svarta shorts) arbetar med adoptioner i Spanien. Loly (klänning) sköter kontakten med föreningar i andra länder.  De utför också transporter, veterinärbesök och ansvarar för respektive städschema. Antonio är kassör  och hjälper också till med transporter.

Trots hårt arbete så finns det fortfarande många gatuhundar som behöver vår hjälp, så vi är i starkt behov av all hjälp vi kan få

Stöd oss gärna!

El Refugio de Leo

El Refugio de Leo är en ideell organisation, som hjälper övergivna och misshandlade djur och erbjuder dem ett värdigt liv i väntan på ett nytt hem.

Hur vi började:

El Refugio de Leo startade då en av oss som nu arbetar på hundhemmet var ute på promenad med sina hundar i Vega de Velez. En person, som hon mötte, berättade att det fanns en familj av övergivna hundar i trakten.

När vi fick höra det så kunde vi inte göra annat än söka efter hundarna och vad hittade vi? Jo, en familj  som bestod av tre generationer! Mamma (Maya), som hade 4 valpar (Fito, Luna, Lisa och Vera) förutom Hera och Negrito från en tidigare kull!

Grannarna i området var trötta på att ha hundfamiljen i trakten, så vi var tvungna att flytta dem därifrån och placera på hundpensionat och i fosterhem. Det är svårt och dyrt. Följden blev att vi började göra i ordning ett stycke mark för att kunna härbärgera hundarna där men vi insåg snart att det var svårarbetat och inte var tillräckligt bra för hundarna, så vi gav oss in i ett projekt med att bygga hägn och med uppkoppling till vatten så blev det ett riktigt hundhem.

En av faddrarna vi hade slutade att betala kostnaden för ett hundpensionat, så Luna och Lisa blev våra första hyresgäster.

“El Refugio de Leo” fortsätter att fungera tack vare all hjälp från vänner och volontärer men tyvärr inte från myndigheterna som försvårar vårt arbete!

Varmt tack till alla personer, som var och en “drar sitt strå till stacken” och bidrar till El Refugio de Leo i stort som smått för att kunna hjälpa våra hundar att få ett bättre liv!

 

NOA – Proyecto Noa Associacion

Proyecto Noa Associacion, eller NOA som föreningen mest kallas, startades av en grupp frivilliga personer i Sevilla för fem år sedan, i mars 2015. Målet var att verka för djurens välfärd. Föreningen har inte till syfte att tjäna pengar på verksamheten och volontärerna arbetar helt på frivillig basis.

Noa är en liten förening. Styrelsen består av fyra personer och det är framför allt de som delar på det dagliga arbetet. Föreningen har hjälp av veterinären Kora i Sevilla samt fotografen Lorena Ostos som fotograferar hundarna helt utan kostnad.

NOA har inget eget shelter att tillgå men de samarbetar med ett som drivs av andra organisationer. Mestadels använder de sig dock av jourhem för att hjälpa hundar i nöd. Det huvudsakliga arbetet innebär att ha kontakt med alla jourhemmen för att hålla dem med allt de behöver för sina jourhundar men också med förberedelser för adoptionerna.

En annan uppgift är att förebygga att hundar överges. NOA deltar i lokala evenemang med information om gatuhundar och föreläser på skolor, eftersom de är övertygade om att den enda vägen att gå för att förbättra relationerna mellan människa och djur är kunskap.

NOA har hjälpt mer än trehundra hemlösa hundar till ett nytt liv. Dessutom har föreningen, genom olika insatser, hjälpt och stöttat familjer så att de ska kunna behålla sina djur. De har också omplacerat hundar som annars riskerat att överges.

För att utöka möjligheterna att rädda hemlösa hundar är det viktigt för NOA att samarbeta med organisationer i andra Europeiska länder.

Lilla Josefina är en av hundarna som sedan våren 2020 har en familj i Sverige.

FBM, Sevilla

FBM – Foundation Benjamin Mehnert – är en stiftelse som driver ett hundhem utanför Sevilla i Spanien. FBM grundades 2008 av Gisela Mehnert. Organisationen döptes efter hennes älskade hund Benjamin.

FBM är en estetiskt tilltalande anläggning och det händer att besökare säger;  ”så fint som ni har det så behöver ni väl ingen hjälp”. Men livet som hund kan vara oerhört grymt i Spanien och bakom den här fina fasaden finns en hemsk verklighet av många övergivna hundar, ofta skadade och i behov av vård när de omhändertas.

FBM är stort. Det består av byggnader av olika sorter; veterinärkliniken som också är öppen för allmänheten, rehabiliteringsutrymmen, katthus, hundhotell, personalbostäder, föreläsningssal, rum för volontärer, stora rasthagar och så naturligtvis alla hägn och rum för hundarna.

FBM begränsar inte sitt arbete till att enbart rädda hundar och förmedla dem för adoption. I verksamheten ingår även föreläsningar och utbildningar, bl a för att lära den framtida generationen och göra den medvetna om problemet med alla övergivna hundar.

Man arrangerar också olika aktiviteter och jippon för att på alla sätt samla in pengar till hundhemmets driftskostnader. För närvarande finns ca 600 hundar på hundhemmet och det börjar bli överfullt så man har fått bygga till. Varje frisk hund kostar ca 1100 sek per månad. Är den sjuk eller skadad skjuter utgifterna iväg högt.

FBM samarbetar med flera olika organisationer i Europa och i USA.

Chefsveterinär Rocio (vänster) med två ur sitt team, Sylvia och Alberto.

FBM del I

FBM del II

   

Triple A, Marbella – San Pedro

Triple A eller AAA som man också kan skriva (det kommer ursprungligen ur “Amigos of Abandoned Animals”) är en registrerad, ideell organisation. Man började 1992 genom att ta hand om hundar hemma hos grundarna. Kort tid därefter upplät Marbella stad det gamla slakthuset till föreningen. Det var inget ändamålsenlig lokal och 1995 fick man börja hyra ett oanvänt gruvlager, vilket därefter har byggs till och byggts om för att passa som hund- och katthem.

Kommunen hjälper med ekonomiska bidrag och står för delar av elkostnaden. Organisationen överlever emellertid främst tack vare medlemsavgifter, donationer, sponsorer och olika evenemang för att få in pengar, samt förstås adoptionsavgifter.


Alla djur på Triple A har en fristad tills de får ett eget hem. Föreningen har som policy att inte avliva djur såvida det inte är mycket sjukt och inte behandlingsbart. Just nu (2019) bor mer än 400 hundar och 350 katter på hundhemmet och sysselsätter många volontärer. Triple A har även heltidsanställd personal, bl a två veterinärer.  Driftskostnader per månad överstiger 60.000 euro.

Föreningen söker nya hem till alla djur, allt för att ge dem en andra chans till ett bättre liv. Man samarbetar med kommunen så till vida att upphittade och övergivna djur lämnas till föreningen. Majoriteten av hundarna förmedlas via adoptionsföreningar i länder som Schweiz, Tyskland, Holland, Finland och Sverige.

Triple A arbetar också för att skapa en bättre framtid för djuren genom att finansiera informativa kampanjer om kastrering, om hur man tar hand om sina djur på bästa sätt. Man utbildar både vuxna och skolelever kring dessa frågor.

Vår dröm

  • Att minska antalet övergivna djur genom att genomföra en kastrereringskampanj tillsammans med kommunen och Veterinärhögskolan.
  • Att få många hundar och katter adopterade till bra hem.
  • Att få ökat ekonomiskt bidrag för att kunna driva verksamheten.
  • Att göra AAA till en förebild för övriga hund- och katthem i Spanien.
  • Att få råd att renovera byggnaderna, t.ex. genom att måla om, förbättra avloppssystemet och vattenförsörjningen.
  • Att bygga ett valphus som ska vara säkert och hygienisk för att undvika smittspridning.
  • Att förstora hundgårdarna för att minska trängseln.

Triple A Marbella – San Pedro
Asociacion de Amigos de Animales Abandonados
Ctra. A-355, km 5, 29600 Marbella, Málaga (Spain)
Telephone: +34 952 771 586
Hemsida: tripleamarbella.org/en/
E-mail: info@tripleamarbella.org