Adopterade hundar 2021 Tack för att ni öppnat ert hem, era hjärtan och givit våra älskade hundar en andra chans! Adopterade 2022 ~ Januarihundarna ~ ♀ Aria GPAR ♂ Turco noa ♂ Zape leo ♀ Saori leo ♀ Dama aaa ♀ Soraya noa ♂ Willy protectora ♂ Troy fbm ♂ Quino GPAR ♀ Nala gpar …