Adopterade hundar Tack för att ni öppnat ert hem, era hjärtan och givit våra älskade hundar en andra chans! Adopterade 2021 Adopterade 2022 ~ Decemberhundarna ~ ♂ Santo 🏚 finns i sverige ♂ Elayo OSCAR ♀ Dalila 🏚 finns i sverige ♂ Domingo 🏚 finns i sverige ~ Novemberhundarna ~ ♂ Charco GPAR ♂ Eddy …