Adopterade hundar Tack för att ni öppnat ert hem, era hjärtan och givit våra älskade hundar en andra chans! Adopterade 2021 Adopterade 2020 – kommer snart Adopterade 2019 – kommer snart Adopterade 2022 ~ Majhundarna ~ ♂ Preso PROTECTORA ♀ Charo 🏚 finns i sverige ♀ Loli EL PARAISO – MALAGA ♂ Marley Triple A …