Adopterade hundar Tack för att ni öppnat ert hem, era hjärtan och givit våra älskade hundar en andra chans! Adopterade 2021 Adopterade 2022 ~ Oktoberhundarna ~ ♂ Kilian Leo ♀ Iria leo ~ Septemberhundarna ~ ♂ Baloo Costapet ♀ Nela PROTECTORA ♀ Kina Triple a ♂ Timi PROTECTORA ♀ Nali GPAR ~ Augustihundarna ~ ♀ …