Fadderhund Itxaso

Itxaso HAR FÅTT HEM

Itxaso kommer från Toledo. Hon övergavs av sin ägare eftersom hon brutit höften och inte kunde användas till jakt.
FBM har haft flera fall där ägarna överger sina hundar för att de har fått skador och frakturer av olika slag och de då bara är till besvär och inte till nytta alls. Denna ras är ju särskilt utsatt för frakturer p g a sina långa smala ben.
När Itxaso kom till FBM hade hon i en fruktansvärd smärta. Nu behandlas smärtan och en operation står på agendan. Detta är nödvändigt för att Ixtaso ska återfå sin rörlighet.  Vill du bli hennes fadder och bidra till hennes vård?