Månades Profil Sylvana

Sylvanas är månadens profil och genom detta får hon stå upp för alla fadderhundars skull. Det är så många hundar som behöver hjälp och att vara fadder är att bidra. Detta är också en chans för er som inte har möjlighet att vara hundägare att på något sätt vara delaktig i en hund.

Att sponsra en hund som är i behov av sjukvård och rehabilitering är en hjälp för hundhemmen. Din gåva kanske inte är stor men den är ändå värdefull. Det visar på stöd från andra länder vilket sporrar personalen på det hundhem det gäller. Känslan av att “vi är inte ensamma” är viktig när de kämpar för en hunds liv.

Jaktsäsongen i Sevilla pågår nu och tar inte slut förrän sista januari och under denna tid och även efteråt får FBM ta emot många galgos, övergivna eller trafikskadade. Hundhemmet brukar vara överfullt och veterinärerna får mycket jobb med dessa hundar som har olika svåra skador. Ett ekonomisk stöd, litet som stort, är guld värd.

Sylvana har tillfrisknat så pass fint att hon sista oktober fick åka till Tyskland och hennes nya hem. Med det sagt önskar Sylvanas att fler sjuka eller skadade hundar ska få samma chans till ett bra liv.

Läs gärna om våra fadderhundar och vad ett fadderskap innebär här.