Marsprofilen

 

Inget FBM utan Alberto!

Alberto Piña Rivero har arbetat på FBM sedan 2013. Han har många olika arbetsuppgifter men framför allt har han ett stort ansvar över hundarnas mentala hälsa. Alberto har ett lugnt sätt att med stort tålamod  ”läsa” hundarna. Detta gör att han kan vinna även de svårast traumatiserade hundarnas förtroende och han tränar dem med mycket mjuka metoder för att de ska slappna av och få tillit till människor.

Alberto ansvarar också för att testa hur hundarna reagerar på katter – han har faktiskt en duktig fyrbent jamande assistent som hjälper till – och introducerar även hundhemmets arbete för olika intressegrupper genom  föreläsningar och seminarier.

När hundräddningar ska utföras är det Alberto som organiserar dessa eftersom det oftast handlar om skygga och förvildade hundar som är svåra att fånga. Med tålamod och finess blir det ett bra resultat och många hundar har Alberto att tacka för sitt liv.

Alberto har också lanserat ett projekt som går ut på att utbilda lämpliga hundar från FBM till servicehundar.