Adopterade hundar Tack för att ni öppnat ert hem, era hjärtan och givit våra älskade hundar en andra chans! Adopterade 2022 Adopterade december 2023 ♂ Vidal ACA ♂ Drax Protectora ♀ Luna GPAR ♀ Lisboa Triple A ♂ Ron GPAR Adopterade november 2023 ♀ Sabrina PROTECTORA ♀ Zoey Triple a ♀ Libra Triple A Adopterade …