Adopterade hundar

Tack för att ni öppnat ert hem, era hjärtan och givit våra älskade hundar en andra chans!

Adopterade januari 2023

♂ Nico

🏚 finns i sverige

♀ Mara

2 år 🏚 finns i sverige

♂ Turrón

🏚 finns i sverige