Med fokus på hemlösa hundar

En hemsk historia

******

Alaias minnesfond – till förmån för vårdbehövande hundar på Leo.
Så hedrar vi Alaia, en liten kämpe som alltid spred så mycket kärlek och glädje
till alla på El Refugio de Leo.

*******
TEMAVECKA: RÄDDA HUNDAR OCH SÄKERHET

ATT TA HAND OM EN RÄDD HUND
Läs Görans Forsbergs berättelse.

VÅR HUND HAR RYMT!
Läs familjens berättelse.

TÄNK SÄKERHET KRING DIN HUND
Läs här

SELAR OCH KOPPELTIPS
Läs härVI BER ER OBSERVERA ATT VI ANVÄNDER OSS AV MARKTRANSPORT SÅ LÄNGE FLYGEN ÄR INSTÄLLDA. HUNDARNA ANLÄNDER MED BIL TILL HELSINGBORG.

NÄSTA RESA
28 mars

4 mars
En hemsk historia.

3 mars
Slash är reserverad.
Dandy, ny hund med funktionshinder.

1 mars
Tema: selar och koppeltips
Gåvoredovisning för februari.

28 februari
Vi fortsätter vår temavecka SÄKERHET FÖR HUNDEN
Dafne, ny hund.

27 februari
Att ta hand om en rädd hund”. läs Göran Forsbergs berättelse.
Välkomna till era nya hem, Diana, Samson, Juani, Prinsessa, Bamba,
Lia, Morena, India, Bas och jourhunden Gus!

26 februari
”Vår hund har rymt!” Läs familjens berättelse.
Toby Garcia, ny hund.

25 februari
Saba utgår ur adoptionsprogrammet p g a leishmaniasymptom.
Conchita bokad till annat land.

24 februari
Drako är reserverad.

22 februari
Troy 2 och Teo är reserverade.

17 februari
Juani, Nora/Noa och Flor är reserverade.

16 februari
Parla har fått en fadder.
Rocky har fått ett hem.

15 februari
Inko utgår p g a positivt blodtest.
Agus, Freddy, Pancholon, Argos och Trigo
är adopterade i annat land.

13 februari
Kira & Violetta är reserverade.

11 februari
Berta adopterad i Spanien.
Mer info om Evo och Gorki.

9 februari
Shiva är reserverad.
Cuqui har fått en fadder.
Draco, och Nora, nya hundar.
Puna, ny fadderhund.
Kaiser har fått hem i Spanien.

8 februari
Evo, Gorki och Ramiro, nya hundar.
Juani åter för adoption av skäl som inte beror på hunden.

7 februari
Ella är reserverad.
Kira och Kenzo, nya hundar.